Sadales tīkls elektrotīkla modernizācijā ik gadu plāno investēt vidēji 74 miljonus eiro

Sadales tīkls elektrotīkla modernizācijā ik gadu plāno investēt vidēji 74 miljonus eiro

Elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls" nācis klajā ar jaunākajiem plāniem enerģētikas jomā. Uzņēmums paziņojis, ka laika posmā no 2024. līdz 2033. gadam elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā Latvijā plāno ieguldīt vidēji 74 miljonus eiro gadā. Ar šiem līdzekļiem ikgadēji plānots modernizēt elektrolīnijas 1400 - 1800 kilometru garumā, kā arī veikt 2-3 apakšstaciju pārbūvi, pakāpeniski veidojot elektrotīklu arvien drošāku un laikapstākļu mazāk ietekmējamu.

Sadales tīkla pārvaldībā visā valstī ir elektrotīkls vairāk nekā 92 000 kilometru kopgarumā, un ik gadu tiek pārbūvēti vai atjaunoti 1,5 - 2% elektrotīkla. Šāds pārbūvēšanas vai atjaunošanas cikliskums pamatots ar elektrotīkla tehnisko kalpošanas ilgumu. Piemēram, elektrolīnijas plānotais kvalitatīvas un drošas ekspluatācijas ilgums atkarībā no tehniskā risinājuma ir 30 - 50 gadi.

Mērķtiecīgi un regulāri ieguldījumi elektrotīkla modernizācijā ar katru gadu samazina kopējo elektrotīkla bojājumu skaitu.

Ja 2017. gadā kopējais elektrotīkla bojājumu skaits pārsniedza 20 700, tad 2022. gadā tas samazinājies līdz apmēram 13 400. To, ka ieguldītās investīcijas sniedz rezultātu, apliecina arī elektroapgādes kvalitātes rādītāji – vidējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam klientam gadā Latvijā ir zemākais Baltijā – 240 minūtes, kamēr Lietuvā 336 un Igaunijā 309 minūtes.

Sadales tīkls norāda, ka, plānojot elektrotīkla pārbūvi, būtiski ir izvēlēties atbilstošāko, vienlaikus ekonomiski pamatotāko tehnisko risinājumu, lai nodrošinātu elektrolīniju noturību pret ārējiem faktoriem, jo īpaši laikapstākļu nestajiem izaicinājumiem. 2023. gads pārsteidza ar Latvijā iepriekš nepieredzētām dabas stihijām – postošu lielgraudu krusu, divas diennaktis ilgstošu vētru. Piedzīvoti arī snieglieces radītie izaicinājumi. Sagaidāms, ka netipiskas dabas stihijas kļūst par izaicinājumu elektroapgādes sistēmai arī nākotnē, tāpēc mērķtiecīga izolēta elektrotīkla attīstīšana ir starp Sadales tīkla prioritātēm. 

Paralēli tam Sadales tīkls turpinās pilnveidot elektrotīkla vadības sistēmas, uzstādot nepieciešamās iekārtas un aprīkojot tīkla elementus ar sensoriem. Viedo risinājumu attīstība ļauj ievērojami efektivizēt elektrotīkla apkalpošanu. Piemēram, viena no elektrotīkla attālinātas vadības sistēmām palīdz tūlītēji noteikt elektrotīkla bojājuma vietu un veikt nepieciešamos pārslēgumus tīklā, lai lokalizētu bojājuma vietu un šādi samazinātu elektroapgādes pārtraukumu ilgumu klientiem. 2023. gada pirmajā pusē ap 70% bojājumu vidējā sprieguma elektrotīklā tika lokalizēti, izmantojot šo sistēmu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Izstāžu centrs Ķīpsala, Rīga
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!