Stājas spēkā izmaiņas elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas noteikumos

Stājas spēkā izmaiņas elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas noteikumos

Ar 1. jūliju stājušies spēkā jauni elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēguma noteikumi, ko jūnija sākumā apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar izmaiņām noteikumos elektroenerģijas pieslēguma izveides, atjaunošanas process un slodzes maiņas process lietotājam kļūs ātrāks, ērtāks un vienkāršāks. Turklāt turpmāk lietotājam vairs nebūs jāsedz attiecināmās izmaksas par AS "Sadales tīkls" līdzšinējiem ieguldījumiem infrastruktūrā, kas iepriekš noteiktos gadījumos varēja ievērojami sadārdzināt elektrības pieslēguma ierīkošanu.

Elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas procesa vienkāršošana un atvieglošana bijusi viena no "Sadales tīkla" prioritātēm. "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons norāda, ka -

pēc sadales tarifu samazināšanas 2020. gada sākumā elektrības pieslēguma ierīkošanas procesa atvieglošana kļuva par "Sadales tīkla" nākamo lielo prioritāti ar mērķi veidot šo  pamatpakalpojumu klientiem arvien ērtāku.

Jau pirms kāda laika uzņēmums sāka sarunas par nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēguma noteikumos un ir gandarīts, ka šī iniciatīva ir rezultējusies jaunajā, SPRK apstiprinātajā metodikā. “Sadales tīkls” cer, ka šīs izmaiņas ietekmēs arī klientu paradumus, veicinot elektrībā bāzētu apkures, saimniecības un citu ikdienas pakalpojumu izvēli, tādējādi ikvienam līdzdarbojoties Eiropas zaļā kursa īstenošanā.

Saprotamas un laikus zināmas pieslēgšanās izmaksas

Nozīmīgākās izmaiņas attiecināmas uz tādu pieslēgumu izbūvi vai pārbūvi, kad nepieciešamais spriegums nepārsniedz 400 voltus (V), atļautā slodze nepārsniedz 100 ampērus (A) un attālums līdz  zemsprieguma, 0,4 kilovoltu (kV) līnijai, ir līdz 50 metriem. Šiem pieslēgumiem tiks piemērots t.s. ampērmaksas princips. Proti, izmaksas veidos maksa par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi (attiecīgi sareizināta ar ierīkojamo ampēru skaitu), projektēšanas un pieslēgšanas izmaksas. Klientu ieguvumi – saprotami izmaksu veidošanās principi, kā arī iespēja turpmāk pašiem ātri un ērti aprēķināt pieslēguma ierīkošanas izmaksas www.sadalestikls.lv pieejamā Ampērmaksas zonu kartē, kas līdz šim nebija iespējams. Pieslēguma izbūves izmaksas lietotājs un sistēmas operators "Sadales tīkls" šajā gadījumā segs vienādās daļās – katrs 50% apmērā.

Vienas slodzes vienības izbūves maksu jeb ampērmaksu “Sadales tīkls” katru gadu publicēs Latvijas Vēstnesī, tā būs spēkā no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. Šogad vienas slodzes vienības izbūves maksa noteikta 63,88 eiro (bez PVN), tā būs spēkā līdz 2022. gada 30. aprīlim. Tikmēr sarežģītākiem pieslēgumiem izbūves izmaksas, tāpat kā līdz šim, noteiks individuāli, tostarp gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanai būs būtiski ģeogrāfiski šķēršļi vai citi sarežģīti apstākļi. Arī šajā gadījumā pieslēguma līdz 100 ampēriem izmaksas lietotājs un sistēmas operators dalīs uz pusēm.

Ja pieslēguma ierīkošanai nebūs nepieciešama būvniecība, lietotājam būs jāmaksā tikai pieslēgšanas maksa. Savukārt rezerves vai pagaidu pieslēguma izmaksas pilnā apjomā būs jāsedz pašam lietotājam.

Elastīgāks pieslēguma atjaunošanas process

Klientiem tāpat kā līdz šim būs iespēja bez maksas atslēgties no sistēmas vai samazināt pieslēguma jaudu. Ja lietotājs vēlēsies atjaunot pieslēgumu vai iepriekšējo pieslēguma jaudu un pieslēgums būs atbilstošā tehniskā kārtībā, kā arī tīklā būs pieejama vajadzīgā jauda, lietotājam būs jāsedz jaudas uzturēšanas izmaksas un pieslēgšanas maksa. 

Sezonālajiem pieslēgumiem, kam periodiski nepieciešamas lielas pieslēguma jaudas, piemēram, virs 100 A zemspriegumā (piemēram, graudu kaltes), kopumā saglabāsies esošā kārtība pieslēgumu jaudas sezonālai samazināšanai un atjaunošanai, tomēr nosacījumi kļuvuši elastīgāki. Proti, jaudu varēs atjaunot 12 mēnešu laikā kopš tās samazināšanas, nevis deviņu mēnešu laikā kā iepriekš.

Vienkāršāks un ātrāks mikroģeneratora pieslēgšanas process

Līdz ar jaunajiem noteikumiem vienkāršāks un ātrāks kļūs arī mikroģeneratora, piemēram, saules paneļu, pieslēgšanas process. Līdzšinējo individuālo tehnisko noteikumu vietā klientiem būs pieejamas tipveida tehniskās prasības, un "Sadales tīkls" uzreiz pēc pieteikuma par mikroģeneratora pieslēgšanu saņemšanas pārbaudīs elektrotīkla atbilstību iekārtas pieslēgšanai. Ja pieslēgšana būs iespējama, klients varēs uzstādīt mikroģeneratoru, pēc uzstādīšanas saņemot no "Sadales tīkla" atļauju iekārtas ieslēgšanai. Visu nepieciešamo dokumentāciju – no pieteikuma līdz pat līguma noslēgšanai – varēs sakārtot interneta vidē, "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!