Latvijas Banka kļūs par kriptoaktīvu uzraudzības iestādi

Latvijas Banka kļūs par kriptoaktīvu uzraudzības iestādi

Pērnā gada jūnijā Eiropas Savienībā (ES) tika pieņemts Kriptoaktīvu tirgus likums, kas plašāk pazīstams kā MiCA (Markets in Crypto Assets regulation). Likums nosaka kriptoaktīvu licencēšanas režīmu ES, sniedz juridisko noteiktību kriptovalūtu investoriem, kompānijām un nozarei kopumā, kā arī ietver vadlīnijas kriptovalūtu aktīvu darbībai, struktūrai un pārvaldībai. Lai arī lokālā mēroga tiktu nodrošināta kriptoaktīvu jomas uzraudzība, valdība aprīļa beigās izskatīja likumprojektu “Kriptoaktīvu pakalpojumu likums” un par kriptoaktīvu uzraugošo iestādi nozīmēja Latvijas Banku (LB). 

Finanšu ministrija informē, ka 30. aprīlī valdība izskatīja likumprojektu “Kriptoaktīvu pakalpojumu likums”, ar kuru LB tiks nozīmēta par kompetento uzraudzības iestādi, kas izsniegs darbības atļaujas kriptoaktīvu tirgus dalībniekiem pakalpojumu sniegšanai kriptoaktīvu jomā.

Likuma mērķis ir noteikt tiesisku ietvaru kriptoaktīvu tirgus darbībai Latvijā attiecībā uz personām, kas iesaistītas kriptoaktīvu emitēšanā, publiskā piedāvāšanā un pielaišanā tirdzniecībai vai kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus. 

Kriptoaktīvu tirgus dalībnieku loks ietver gan jaunos kriptoaktīvu tirgus dalībniekus, gan esošos finanšu tirgus dalībniekus, kas jau ir saņēmuši licenci finanšu pakalpojumu sniegšanai. Tāpat likumprojekts “Kriptoaktīvu pakalpojumu likums” ir attiecināms arī uz esošajiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kuri savu darbību ir sākuši pirms 2024. gada 30. decembra un kurus šobrīd uzrauga Valsts ieņēmumu dienests.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!