Ministru kabinetā spriedīs par digitālo valūtu attīstību

Ministru kabinetā spriedīs par digitālo valūtu attīstību

Pēc Finanšu ministrijas (FM) sniegtās informācijas – 14. augustā Ministru kabinetā tika izskatīts FM sagatavotais ziņojums par virtuālo valūtu izmantošanas priekšrocībām, trūkumiem un riskiem. Tāpat ziņojumā tika sniegti priekšlikumi par iespējām šo valūtu tālākai attīstībai un to izmantošanas risku mazināšanai.

Tā kā virtuālo valūtu eksistence balstās uz blokķēdes tehnoloģiju, FM ziņojumā tika sniegts redzējums gan par virtuālo valūtu, gan blokķēdes attīstības ceļiem. Piemēram, jāiegūst konsekvents valsts redzējums un stratēģija par tehnoloģijas izmantošanas un attīstības iespējām, kā arī tās vietu valsts pārvaldē. Lai spētu izvērtēt tehnoloģijas potenciālu uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu efektivitāti un drošību, nepieciešams izdarīt vairākus soļus. Piemēram, 

jāveicina blokķēdes integrācija privātajā sektorā, jānosaka galvenie izaicinājumi tās plašākai izmantošanai, kā arī jāsniedz priekšlikumi šīs tehnoloģijas atbalstam.

FM ziņojumā izteikti arī vairāki priekšlikumi, kā veicināt digitālo valūtu izmantojumu. Piemēram, jāizveido specializēts ietvars, uz kura pamata blokķēdē reģistrētie darījumi tiktu atzīti par likumīgiem. Tāpat būtu arī jāsamazina gadījumu skaits, kad bankas un citas finanšu iestādes nepamatoti ierobežo virtuālo valūtu izmantošanu.  

Svarīgi, ka ziņojumā minēti vairāki priekšlikumi par nodokļiem, kurus varētu piemērot, veicot darbības ar virtuālajām valūtām. Kā iemesls tam ir lielākas noteiktības, caurskatāmības nodrošināšana finanšu pakalpojumu, nodokļu, grāmatvedības un citās jomās. Lai to panāktu, būtu jāsāk ar to, ka Finanšu kapitāla un tirgus komisijai (FKTK) jāizstrādā vadlīnijas par nodokļu un grāmatvedības normatīvā regulējuma piemērošanu virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējam un virtuālo valūtu piedāvājumam.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!