Pēdējo divu gadu laikā, pateicoties Debitoru portfelim, uzņēmēji atguvuši 7,43 milj. eiro

Pēdējo divu gadu laikā, pateicoties Debitoru portfelim, uzņēmēji atguvuši 7,43 milj. eiro

Uzticēšanās savam klientam, protams, ir apsveicama lieta, taču ne vienmēr tā sevi attaisno. Situācijās, kad tomēr nākas saskarties ar klientu kavētiem maksājumiem, ir svarīgi izvērtēt efektīvākās un arī uzņēmuma budžetam draudzīgākās metodes, izvēloties tādas, kas uzrāda labus atguves rezultātus, bet vienlaikus arī nepieprasa no uzņēmuma lielus finanšu un darba resursu ieguldījumus.

Daudzi Lursoft klienti atzinīgi novērtējuši Debitoru portfeli – iespēju ar minimālām izmaksām atgūt klientu kavētos maksājumus un nepieciešamības gadījumā par klientu negodprātību informēt arī citus uzņēmumus, lai palīdzētu tiem izvairīties no riskiem. Lursoft apkopotā statistika rāda, ka no visiem kavētajiem maksājumiem, kuri pēdējo divu gadu periodā reģistrēti Debitoru portfelī, kavētāji apmaksājuši 63,33% rēķinu. Kopumā kopš 2018. gada sākuma Lursoft Debitoru portfelī reģistrēti parādi 15,04 milj. eiro vērtībā, no kuriem uzņēmumiem izdevies atgūt jau 7,43 milj.eiro.

Iesniegto un apmaksāto parādu apjomi ir atšķirīgi, sākot no dažiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro, no kuriem lielākais pat pārsniedzis 256 000€.

Ja parādnieks rēķina apmaksu kavējis jau vairāk nekā sešus mēnešus, uzņēmums parādu reģistrē Lursoft Debitoru portfelī. Pēc kavētā maksājuma pievienošanas Debitoru portfelī, parādniekam tā apmaksa jāveic drīz pēc vēstules saņemšanas, lai informācija par to netiktu publicēta Kavēto maksājumu datu bāzē. Jāteic, ka tieši nevēlēšanās nonākt publiski pieejamajā Kavēto maksājumu datu bāzē, ir spēcīgs motivators, kas liek parādniekiem pēc iespējas ātrāk norēķināties. Pretējā gadījumā informācija par uzņēmuma kavētajiem maksājumiem kļūst publiski pieejama visiem Lursoft lietotājiem. Bez šīs Debitoru portfelim ir vēl pāris priekšrocību: 

  • Tam ir fiksēta lietošanas maksa – nav jāmaksā procenti no atgūtās parādu summas;
  • Iespēja pievienot neierobežotu skaitu parādu;
  • Parādu atgūšanai izmanto Lursoft vārdu.

Lai izvairītos no šādām situācijām, kad uzņēmuma nauda tiek iesaldēta neapzinīgu debitoru dēļ, kuri laikus neveic saņemto pakalpojumu vai preču apmaksu, Lursoft rekomendē pirms darījuma slēgšanas veikt klienta izpēti, pārliecinoties arī, vai Kavēto maksājumu datu bāzē tam nav reģistrēti neapmaksāti parādi. Pārbaudot šādu informāciju, uzņēmums sevi pasargā no neapzinīgiem klientiem, kuri neveic savlaicīgu apmaksu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!