Nepārtrauktās barošanas iekārtas (UPS) –  IT aprīkojuma apdrošināšana

Nepārtrauktās barošanas iekārtas (UPS) – IT aprīkojuma apdrošināšana

Plānojot IT risinājumus, vērā tiek ņemta tā funkcionalitāte un izmaksas. Taču realitātē nākas saskarties ar neparedzamām situācijām – elektroenerģijas pārtraukumiem vai nekvalitatīvu padevi, lieli elektrības rēķini neefektīvas elektroenerģijas izmantošanas dēļ un citiem izaicinājumiem. Izmantojot atbilstošu nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS), ir iespēja ne tikai izvairīties no šādām situācijām, bet arī nodrošināt uzticamu un efektīvu risinājumu, kas nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus ikdienā.

UPS iekārtas veic trīs galvenās pamatfunkcijas. Pirmkārt, aizsargā datu nesēju no bojājumiem, ko var radīt elektrības svārstības. Otrkārt, aizsargā datus no pazušanas elektropadeves traucējumu brīžos un sniedz iespēju noteiktā laika intervālā saglabāt datus un izslēgt iekārtas tam paredzētajā veidā. Treškārt, novērš iekārtu dīkstāvi un uztur sistēmas funkcionēšanu līdz brīdim, kad elektrības zuduma gadījumā tiek ieslēgts strāvas ģenerators. Tāpat UPS aizsargā pret tādam bieži sastopamām problēmām kā elektropadeves zudums, īslaicīgs elektropadeves jaudas samazinājums, elektrības svārstības, sprieguma kritums un sprieguma pārslodze, dažādi elektrotrokšņi, frekvenču svārstības, nekontrolēta pārslēgšanās (restarts), iekārtas harmoniskas darbības traucējumi.

Analizējot savu klientu vajadzības, kompānijas „Eaton” speciālisti izstrādājuši vairākus ieteikumus, kas jāņem vērā, domājot par UPS iekārtas iegādi.

  • Vienas fāzes vai trīs fāzu iekārtas. Lielākoties ikdienas lietošanā, kā arī nelielos un vidējos datu centros iekārtas darbojas ar vienas fāzes elektrības pieslēgumu. Šādā gadījumā būs piemērotas UPS iekārtas ar vienfāzes ievadu. Izmantojot trīs fāzu spriegumu, iespējams samazināt ekspluatācijas izmaksas, kā arī palielināt darbības efektivitāti.
  • Paredzamā darba vide. Pirms UPS iegādes ir jābūt skaidrībai, kādam nolūkam šo iekārtu paredzēts izmantot. Tas nozīmē atbildēt uz vairākiem būtiskiem jautājumiem: Kāda būs tās noslodze? Kāda ir piegādājamā energoresursa kvalitāte? Vai sprieguma pārrāvumi notiek bieži vai reti? Vai konkrētajā vietā paredzēts izmantot strāvas ģeneratoru?
  • Jaudas apjoms. Viens no būtiskākajiem faktoriem atbilstošākās UPS iekārtas izvēlē ir paredzamais jaudas apjoms vatos. Vēlams rēķināties, ka nākotnē iekārtu skaits var palielināties, tāpēc arī UPS jāizvēlas ar tādu jaudu, lai perspektīvā tas spētu nodrošināt aizsardzību arī jaudīgākām ierīcēm.
  • Noderīgums. Jāapsver jautājums par UPS noderīgumu konkrētajā situācijā, proti, vai paredzēts, ka, piemēram, elektrības zuduma gadījumā datu nesēja iekārta tiks manuāli izslēgta vai tās darbināšanai tiks izmantots strāvas ģenerators. Vai nepieciešams UPS, kas spēj nodrošināt pēc iespējas ilgāku akumulatora darbības periodu?
  • Paplašinājumu iespējas. Nākotnē, pieaugot lietotāja prasībām, var palielināties vajadzība pēc arvien jaunām iekārtām. Tālab ir izdevīgi jau savlaicīgi iegādāties UPS iekārtas, kas pieļauj paplašināšanās iespēju, piemēram, tiek piedāvāta iespēja saslēgt divus vai vairākus paralēli darbojošos UPS, kas savā starpā sadala jaudu.
  • Strāvas sadalījums. Lielākās un sarežģītākās datu nesēju sistēmās tiek piedāvāts strāvas sadalījums uz atsevišķām iekārtām. Sistēmas komponentes, kas konkrētajā brīdī strāvu nelieto, tiek atslēgtas no sistēmas un ar UPS palīdzību jauda tiek izlīdzināta, neradot lieku pārslodzi.
  • Kontrolēšanas iespēja. UPS iekārtas var tikt aprīkotas ar speciālu vadības programmatūru, kas padara kopējo sistēmas lietošanu daudz ērtāku, un nav nepieciešama speciālista fiziska klātbūtne.
  • Uzturēšana. UPS iekārtu uzturēšana ietver akumulatoru un atsevišķu detaļu nomaiņu. Vienkāršākiem UPS modeļiem, ievērojot instrukcijas, to iespējams veikt pašrocīgi, taču sarežģītākām sistēmām UPS uzturēšanu parasti veic piegādātājs. Lai izvairītos no iespējamām problēmām, ieteicams noslēgt servisa apkopes līgumu.
  • Budžets. Lai izvērtētu UPS iegādes plusus un mīnusus, vislabāk pirms tā iegādes konsultēties ar profesionālu speciālistu – potenciālo iekārtas piegādātāju. Ievērojot iepriekšminētos nosacījumus, konsultants varēs ieteikt ekonomiski un finansiāli izdevīgāko risinājumu konkrētajai vajadzībai.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!