PwC prognozē, kādas būs mākslīgā intelekta izmantošanas tendences uzņēmējdarbībā 2024. gadā

PwC prognozē, kādas būs mākslīgā intelekta izmantošanas tendences uzņēmējdarbībā 2024. gadā

Līdz ar čatbota ChatGPT parādīšanos 2022. gada beigās sākās strauja mākslīgā intelekta (MI) attīstība, kas nav apstājusies arī 2024. gadā. Tieši pretēji - arvien vairāk uzņēmumu saredz šīs tehnoloģijas sniegtās iespējas un tās pienesumu dažādos biznesa segmentos. BiSMART partneris PwC apkopojis tendences un prognozes par MI ietekmi uz uzņēmējdarbību šajā gadā. 

1. Izvēloties atbilstošu MI, uzņēmumi iegūs būtiskas priekšrocības.

MI priekšrocība ir iespējas to pielāgot un mērogot, taču ne katrs prot tās efektīvi izmantot. PwC 2023. gada jauno tehnoloģiju aptaujā secināts, ka 54% aptaujāto uzņēmumu dažās uzņēmējdarbības jomās ir ieviesuši GenAI, taču ļoti maza daļa prot šo tehnoloģiju izmantot pareizi. Galvenais klupšanas akmens ir pielietojuma scenāriji. Proti, tiek izolēti atsevišķi biznesa gadījumi un situācijas, kurās pielieto MI. Tā vietā ieteicams pievērsties modeļiem, kurus iespējams mērogot, piemēram, datu atziņu veidošana no neapstrādātiem datiem, ko MI veic efektīvi.

2. GenAI pārdefinēs darbinieku un vadītāju darbu.

Darbiniekiem ir vajadzīgas iemaņas, lai pielietotu MI atbildīgi, taču vēl lielāks izaicinājums ir biznesa līderiem un vadītājiem, kam jāpārrauga komandas, kas pielieto MI savā ikdienas darbā. Uzņēmumu vadītājiem jāsaprot viena būtiska MI rīku iezīme – tie nespēj saprast kontekstu, tāpēc rodas nepieciešamība iesaistīt cilvēku. Saprotot šo atziņu un kombinējot to ar organizatoriskām iemaņām, vadītāji spēs veicināt sekmīgu MI izmantošanu savos uzņēmumos.

3. Uzticēšanās MI spēlēs izšķirošu lomu.

MI jau palīdz veidot finanšu pārskatus, automatizēt programmatūras izstrādes daļas, analizēt patentus un veikt citus uzdevumus, kas prasa augstu atbildības līmeni. Ir skaidrs, ka MI veiktie darbi ietver riskus, tāpēc ir pieņemts MI regulējums, un uzņēmumi joprojām aktīvi izstrādā politikas un vadlīnijas, lai MI tehnoloģija spētu attīstīties drošā veidā. Sagaidāms, ka MI rīku uzticamību un ētisku izmantošanu stiprinās arī MI metodiku izstrāde.

4. GenAI aizpildīs datu “trūkstošo posmu”.

MI spēj palielināt datu vērtību un uzlabot izmaksu/ieguvumu rādītāju, taču šajā nolūkā datus ir nepieciešams digitalizēt, pārvietot uz mākoņpakalpojumiem un dot tiem piekļuvi, kā arī nodrošināt datu atbilstību. PwC veiktajā aptaujā 44% biznesa līderu apgalvo, ka 2024. gadā plāno ieviest datu modernizācijas pasākumus, lai gūtu lielākas priekšrocības no MI.

5. GenAI izmainīs uzņēmumu pārveides procesus.

MI paver iespējas risināt sarežģītus biznesa procesus finanšu, IT, juridiskajos un nodokļu aspektos. Prognozes pauž, ka tradicionālā uzņēmumu lietojumprogrammu atjaunināšana vairs nebūs tik efektīva, turpretī MI moduļu migrācija uz mākoņpakalpojumiem spēs paātrināt uzņēmumu pārveides procesu un padarīs to pieejamāku.

6. GenAI radīs jaunas preču un pakalpojumu kategorijas.

Šobrīd uzņēmumi jaunu preču un pakalpojumu izstrādei kā palīgrīkus izmanto bezkoda risinājumus, piemēram, Power Automate un Alteryx. Tendences rāda, ka šie risinājumi no papildinājumprogrammām pārtaps par uzņēmumu lietojumprogrammu pamatelementiem un ka MI apvienojumā ar citām tehnoloģijām (tostarp mašīnmācīšanos) spēs radīt jaunas preces un pakalpojumus.

Autore: Anta Ošiņa, PwC Latvija nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas konsultante
Avots: MindLink.lv

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Izstāžu centrs Ķīpsala, Rīga
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!