Semantika

Semantika

Jēdziens semantika (sémantique) ir radies franču valodā, bet tā izcelsme ir meklējama sengrieķu valodā: σημαντικός [sēmantikós] – ‘nozīmējošs’.

     Klasiskā nozīmē (ārpus IT) jēdzienam semantika ir vairāki skaidrojumi:

  1. valodniecības nozare par valodas vienību (zīmju, vārdu utt.) nozīmi;
  2. lingvistikas sastāvdaļa, kas pētī atbilstību starp valodas elementiem un to jēdzieniskajām nozīmēm, kā arī interpretē sintaktisku konstrukciju jēdzienisko nozīmi;
  3. rakstzīmju vai rakstzīmju grupu un to jēdzieniskās nozīmes attiecības, kas nav atkarīgas no to interpretēšanas un izmantošanas;
  4. viss valodas vienības izteiktais saturs, nozīmju kopums. 

     Tādējādi semantika ir attiecības starp zīmēm un simboliem un to, ko tie pārstāv; semantika cenšas atbildēt uz jautājumu, kāds ir zīmes (piemēram, vārda) saturs.

     IT leksikonā jēdziens semantika ir saglabājis sākotnējo nozīmi; datorzinātne šā jēdziena saturu ir nevis pārveidojusi, bet gan papildinājusi. Arī IT semantika ir nozare, kas pētī datoru valodas un tās vienību un elementu nozīmes un to savstarpējās sakarības. Taču, tā kā IT valoda balstās binārajā kodā, arī IT semantika ir specifiska. IT kontekstā tā ir tieši saistīta ar CMS  jeb content management systems  (satura vadības sistēmu) jeb datorprogrammu, kas ļauj no centrālā interfeisa publicēt, rediģēt, grozīt, uzturēt un dzēst saturu. Šobrīd izšķir četru tipu CMS: tīkla (web) CMS, uzņēmuma (enterprise) CMS, mobilo (mobile) CMS, komponentu (component) CMSCMS  izmanto, lai palaistu vietnes, kuras satur blogus, ziņas, iepirkšanos. CMS  tīmeklī izmanto daudzas uzņēmumu un mārketinga vietnes, lai novērstu manuālas kodēšanas nepieciešamību. Izplatītākās CMS  platformas ir WordPress, Drupal  un Joomla, taču izmantotas tiek arī citas; pēdējā laikā arvien vairāk programmētāju izmanto custom (individuāli pielāgotu) CMS. Iedziļinoties CMS  platformas uzbūvē, ir konstatējams – ir vairāki veidi, kā tiek veidots CMS  saturs. To var uzskatīt par programmēšanas valodu, kura arī piegādā semantikai tās izpētes objektus. Izplatītākie CMS  uzbūves veidi ir JavaScript, C++, PHP, Python  u. c. 

     Programmēšanas valodas teorijā semantika ir saistīta ar precīziem matemātiskiem pētījumiem, kas attiecas uz programmēšanas valodu izpratni. Tas tiek darīts, izvērtējot nozīmi
konkrētā programmēšanas valodā izteiktām sintaktiski pieļaujamām jēdzienu virknēm un parādot attiecīgos aprēķinus. Ja novērtējums tiktu veikts sintaktiski aplamām (illegal)  saiknēm jeb stīgām (strings), rezultātu nebūtu iespējams aprēķināt. Semantika apraksta procesus, kādus izmanto dators, izpildot programmu konkrētajā valodā. Šos procesus parāda attiecības starp programmas ieeju (input)  un izeju (output)  vai arī skaidrojums par to, kā programma
darbosies uz noteiktas platformas, tādējādi radot aprēķina modeli. Cita starpā semantika palīdz rakstīt programmas, labāk saprast, ko programma īsti dara.

Semantika ir attiecības starp zīmēm un simboliem

     Formālajai semantikai var būt dažādas pieejas, taču tās visas tiek dalītas trijās galvenajās grupās: 

  • denotatīvā semantika – tajā katra valodas frāze tiek interpretēta kā denotācija, t. i., kā konceptuāla, abstrakti apskatāma nozīme. Denotācijas bieži vien ir matemātiskajā telpā eksistējoši matemātiski objekti, tomēr tā nav obligāta prasība. Praksē denotācijas tiek aprakstītas, izmantojot kādu no matemātiskā pieraksta formām, kura, savukārt, var tikt formalizēta kā denotatīvā metavaloda; 
  • operacionālā jeb darbības semantika – tajā valodas izpilde tiek aprakstīta tieši, nevis tulkojumā. Darbības semantika tulkojumam atbilst tikai nosacīti, lai gan tulkotāja īstenošanas valoda parasti tik un tā ir formāli matemātiska. Darbības semantika var definēt abstraktu mašīnu (piemēram, SECD ) un piešķirt nozīmi frāzēm, aprakstot to ietekmi uz mašīnu pasauli;
  • aksiomātiskā semantika – tajā frāzēm jēga tiek piešķirta, aprakstot uz tām attiecinātās loģiskās aksiomas. Aksiomātiskajā semantikā nav atšķirības starp frāzes nozīmi un loģisko formulu, kas to apraksta; frāzes nozīme ir tā, ko šīs loģikas ietvaros var pierādīt. Hrestomātisks aksiomātiskās semantikas piemērs ir Hoara loģika (formāla sistēma, kura ar stingri loģisku paņēmienu palīdzību nosaka datorprogrammu pareizību; sistēmu 1969. gadā piedāvāja britu datorzinātnieks un loģiķis sers Čārlzs Hoars (Sir Charles Antony Richard Hoare) ).

     Atšķirības starp šīm grupām nav akmenī iecirstas, bet, praksē izmantojot semantiku, noteikti tiek piemērots kāds no šiem trim paņēmieniem vai to kombinācija. Tomēr neatkarīgi no izvēles starp denotatīvo, operacionālo un aksiomātisko semantiku lielākā daļa izmaiņu semantikas sistēmās rodas, ja izvēlas atbalstīt matemātisko formālismu.

      Formālajai semantikai var būt dažādas versijas, piemēram, darbības (action), algebriskā (algebraic), praktiskās gramatikas (attribute grammar), kategoriskā (categorical), laiksakritības (concurrency), spēļu (game), predikatīvo pārveidotāju (predicate transformer)  semantika u. c.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!