SVF: Mākslīgais intelekts ietekmēs aptuveni 40% darba vietu visā pasaulē.

SVF: Mākslīgais intelekts ietekmēs aptuveni 40% darba vietu visā pasaulē.

Pēdējā gada laikā arvien biežāk tiek runāts par mākslīgā intelekta (MI) attīstību un tā ietekmi uz dažādām nozarēm. Vienlaikus tehnoloģiju jomas līderi, lielās kompānijas un valstu līderi iezīmējuši MI iespējamos riskus un tā negatīvo ietekmi uz informācijas apriti, darba pieejamību un pat cilvēces eksistenci. Saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) jaunāko pētījumu MI ietekmēs teju 40% no visām darbavietām, kā arī veicinās vispārējo nevienlīdzību. 

SVF rīkotājdirektore Kristalīna Georgijeva (Kristalina Georgieva) skaidro, ka attīstītās ekonomikas salīdzinājumā ar attīstības tirgiem un jaunattīstības ekonomikām ne tikai saskaras ar lielākiem MI radītajiem riskiem, bet arī var plašāk izmantot MI sniegtās priekšrocības.

Attīstīto ekonomiku gadījumā MI var ietekmēt pat 60% darbavietu.

Tikmēr attīstības un jaunattīstības valstu gadījumā tie varētu būt 26% ietekmēto darbavietu, jo daudzām no šīm valstīm nav infrastruktūras vai kvalificēta darbaspēka, lai izmantotu MI priekšrocības. 

Mākslīgā intelekta ietekme uz darbavietām var būt dažāda - gan pozitīva, gan negatīva. Apmēram pusei ietekmēto darba vietu MI var uzlabot produktivitāti un efektivitāti. Tikmēr citviet ar MI lietojumprogrammu palīdzību būs iespējams veikt galvenos darba uzdevumus, ko šobrīd dara cilvēki. Tas, savukārt, mazinātu kopējo pieprasījumu pēc darbaspēka, darbinieku skaitu uzņēmumos, kā arī veicinātu algu samazinājumu, kas īpaši ietekmētu zemāk atalgotos un gados vecākos darba ņēmējus. Tāpat nav izslēgts, ka MI dēļ atsevišķas profesijas varētu izzust pavisam. 

Georgijeva uzsver, ka MI ietekmi gan nozaru, gan uzņēmumu līmenī visspēcīgāk izjutīs attīstītās ekonomikas. Savukārt jaunattīstības tirgi un jaunattīstības valstis “saskarsies ar mazākām tūlītējām MI radītajām korekcijām”. 

Tāpat SVF rīkotājdirektore aicināja politikas veidotājus izstrādāt drošības pasākumus pret iespējamo nevienlīdzību un sociālo spriedzi, ko varētu radīt mākslīgais intelekts. Viņa arī lūdza valstīm ieviest “visaptverošus sociālās drošības pasākumus un piedāvāt pārkvalifikācijas programmas neaizsargātākajiem darbiniekiem”. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!