Trešdaļa no visiem Latvijas uzņēmumiem ir inovatīvi

Trešdaļa no visiem Latvijas uzņēmumiem ir inovatīvi

Laikā, kad tehnoloģijas attīstās straujiem soļiem, gudra uzņēmuma interesēs ir sekot šīm izmaiņām līdzi un ieviest piemērotus digitālos risinājumus īstajā laikā. Arī Latvijas uzņēmumi pamazām un pavisam prātīgi iet savu ceļu pretī inovācijām. Pēc Ekonomikas ministrijas (EM) datiem - uz šo brīdi katras trešais uzņēmums Latvijā atzīstams kā inovatīvs.

EM valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko norāda, ka pēdējos gados Latvijā novērojams kopējais pētniecības un attīstības ieguldījumu apjoms. Līdz ar šīm izmaiņām iespējams novērot arī inovatīvo uzņēmumu pieaugumu. Lai inovatīvo un digitāli spēcīgo uzņēmumu īpatsvars Latvijā palielinātos, R. Aleksejenko atklāj, ka EM pašreiz strādā pie tā, lai uzņēmumi apzinātos, cik patiesība digitalizācijai ir nozīmīga loma uzņēmuma konkurētspējas un attīstības veicināšanā, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē. Piemēram,

inovāciju līmeņa celšanai uzņēmumiem tiek piedāvātas vairākas valsts atbalsta programmas – Kompetences centrs, Inovācijas vaučers un Eksperimentālo iekārtu izstrādes programma.

Taču, ņemot vērā dažkārt novērojamo uzņēmumu kūtrumu un skepsi pret jaunajām tehnoloģijām un inovācijām, EM strādā pie vēl viena projekta, kas sniegtu uzņēmējiem atbalstu inovāciju ieviešanā. Konkrētāk, plānots izveidot spēcīgu un ilgtspējīgu institūciju, ar kuras palīdzību būtu arī iespējams daļu no valsts budžeta novirzīt inovatīvu projektu atbalstam. Līdztekus tam tiek arī strādāts pie uzņēmumu un zinātnieku sadarbības veidošanas, kas ietver gan kopīgus projektus, gan jaunas sadarbības formas.

Vēl viens solis pretim digitālākiem un ar inovatīvu skatu nākotnē vērstiem uzņēmumiem tika sperts, pirms pāris dienām parakstot Sadarbības memorandu starp EM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, astoņiem kompetences centriem Latvijā, Vācijas Industrijas 4.0 platformu un Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras pārstāvjiem. Memoranda parakstīšanas mērķis bija kopēja sadarbība un vienoti mērķi digitalizācijas attīstībā, kas arī veicinātu inovatīvo uzņēmumu skaita pieaugumu.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!