Uzņēmēji varēs piedalīties jaunā, ES finansētā programmā darbinieku apmācībām

Uzņēmēji varēs piedalīties jaunā, ES finansētā programmā darbinieku apmācībām

Nepārtraukta darbinieku zināšanu un prasmju pilnveide ir būtiska jebkuram uz konkurētspēju un attīstību vērstam uzņēmumam. Vienlaikus mūsdienās darba tirgus sastopas ar vēl iepriekš nepieredzētiem izaicinājumiem, ko īpaši sekmē tehnoloģiju attīstība. Lai veicinātu mūžizglītību un prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas visiem, pamatojoties uz darba tirgus vajadzībām, Ministru kabinets atbalstījis jaunu ES atbalsta programmu pieaugušo izglītībai. 

Ekonomikas ministrija informējusi, ka šo atbalsta programmu izstrādājusi ar mērķi sniegt atbalstu darba devēju izaugsmes nozaru vajadzībās balstītai, mērķorientētai darbinieku kompetences paaugstināšanai un mācību barjeru mazināšanai. Šādā veidā tiks veicināti uzņēmēju ieguldījumi cilvēkresursos un sniegta motivācija iesaistīt mācībās savus darbiniekus papildu prasmju pilnveidošanai, tādējādi paaugstinātot darbinieku produktivitāti.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 14,5 miljoni eiro. Atbalstu uzņēmumiem darbinieku apmācībām sniegs nozaru pārstāvētās biedrības, kuru atlasi veiks Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Atbalsts uzņēmumiem būs pieejams ar atbalsta intensitāti līdz 70%.

Savukārt pieteikšanās mācību nodrošināšanai sāksies pēc nozaru uzņēmumu pārstāvošo organizāciju atlases.

Atbalsta programmas ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim plānots atbalstīt vairāk kā 450 darba devējus, apmācot gandrīz 1200 darbiniekus kokrūpniecības, mašīnbūves un metālapstrādes, elektrisko un optisko iekārtu ražošanas, ķīmiskās rūpniecības, pārtikas un dzērienu ražošanas, būvindustrijas, vieglās rūpniecības, papīra ražošanas un poligrāfijas nozarēs tādās mācību jomās un programmu kopās kā ražošanas inženierzinības un vadība, fizikālās zinātnes, matemātika un statistika, datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, dizains, projektu vadība, programmēšana, ražošana un pārstrāde, mežsaimniecība, veselības aprūpes pakalpojumi, viesnīcu un restorānu pakalpojumi, starptautisko pārvadājumu organizācija, vides veselība, viesnīcu un tūrisma vadība, biznesa un finanšu vadība u.c.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!