RTU studenti uzprojektējuši un uzbūvējuši Baltijā pirmo lieljaudas raķeti

RTU studenti uzprojektējuši un uzbūvējuši Baltijā pirmo lieljaudas raķeti

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir viens no virzītājspēkiem inovāciju radīšanā Latvijā un konkurētspējas veicināšanā tehnoloģiju jomā. Jaunākais no RTU sasniegumiem ir Baltijā pirmā studentu uzprojektētā un izveidotā lieljaudas raķete. Tā spēj uzlidot 1,2 km augstumā ar ātrumu 800km/h.

RTU informē, ka studenti raķeti uzprojektējuši un uzbūvējuši Latvijas Kosmosa industrijas asociācijas prezidenta un RTU doktoranta Paula Irbina un raķešu konstruktora Andreja Puķīša vadībā RTU programmas “Vertikāli integrēts projekts” ietvaros. Raķete tapusi, sadarbojoties dažādu RTU fakultāšu studentiem, kā arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēniem. 

Universitāte norāda, ka raķetes projektēšana sākusies ar simulāciju, datormodelī definējot uzdevumus, kas tai būs jāveic.

Studentu galvenais uzdevums bija uzprojektēt un uzbūvēt raķeti, kas sasniegs kilometra augstumu un veiksmīgi nolaidīsies.

Bija jāpēta, kā projektē un būvē raķetes, jāizzina metodes un materiāli, kas tiek izmantoti. Kad raķete bija gatava, studenti paši noorganizēja tās palaišanu - sagatavoja raķeti, veica vajadzīgās drošības pārbaudes un pēc tam palaida to testa lidojumā Cēsu lidlaukā. Izmēģinājuma laikā raķete sasniedza 1,2 km augstumu un lidoja ar ātrumu 800 km/h. 

Studentu komandas kapteinis, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes students Arvīds Bāliņš stāsta, ka studenti paši visu esot projektējuši, izgatavojuši detaļas, rakstījuši datorprogrammas. Vienīgais, kas raķetē nav pašu būvēts, ir dzinējs. 

P. Irbins uzsver, ka šādas raķetes uzprojektēšana un uzbūvēšana esot nopietns solis, lai Latvija kļūtu par nākošās kosmosa ēras aktīvu dalībnieci. Viņš atklāj, ka nākamajā semestrī plānots uzbūvēt vēl lielāku un kvalitatīvāku raķeti. Savukārt nākotnē esot vēlme izveidot  starpdisciplināru programmu, piedāvājot ilgtermiņa iespēju dažādu specialitāšu studentiem sadarboties raķešu būvē. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!