Vairāk nekā pusotrs tūkstotis veselības aprūpes speciālistu pilnveido prasmes tehnoloģiju jomā

Vairāk nekā pusotrs tūkstotis veselības aprūpes speciālistu pilnveido prasmes tehnoloģiju jomā

Martā 1640 veselības nozares speciālisti uzsākuši bezmaksas apmācības biedrības Riga TechGirls programmā "Cilvēcīgi par tehnoloģijām". Tajā trīs mēnešu laikā, no 21. marta līdz 8. jūnijam 24 tiešsaistes nodarbībās un četrās praktiskajās nodarbībās dalībnieki apgūst un pilnveido zināšanas par dažādu rīku un tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpē, iegūstot noderīgas praktiskas prasmes darbam ikdienā.

Veselības aprūpē ir identificēti vairāki ar digitālajām prasmēm un tehnoloģijām saistīti izaicinājumi. No tiem lielu daļu palīdz risināt Riga TechGirls programma "Cilvēcīgi par tehnoloģijām. Tās dalībniekiem ir iespēja pilnveidot zināšanas par tādiem aspektiem kā digitalizācijas un datu nepieciešamība, datu drošības robežas, saistība starp dažādām sistēmām, pieeja dažādu iestāžu dokumentiem, datu izsekojamība, izpratne par globālajām tendencēm, tajā skaitā par tehnoloģiju risinājumiem, kurus lieto pacienti, utt. Apmācību programma sastāv no četriem moduļiem: pacienta pieredze un komunikācija, dati un datu drošība, veselības aprūpē izmantojamie rīki un veselības aprūpē izmantojamās tehnoloģijas.

Šogad apmācībām pieteikušies veselības nozares pārstāvji plašā vecuma amplitūdā no 18 līdz 65 un vairāk gadiem. Taču lielākais interesentu loks pārstāv vecuma grupu no 26 līdz 35 gadiem.

Dalībnieku pārstāvētākās profesijas ir fizioterapeiti, vispārējās aprūpes māsas, ģimenes ārsti, ambulatorā dienesta ārsta palīgi un neatliekamās medicīnas ārsta palīgi.

Projekta "Cilvēcīgi par tehnoloģijām" vadītājs Pauls Siliņš novērojis, ka vajadzība papildināt un pilnveidot zināšanas par tehnoloģijām un to izmantošanu ir ļoti aktuāla dažādu profesiju pārstāvjiem. Ja pagājušajā gadā šo iespēju izmantoja vairāk nekā 4500 pedagogu un radošo industriju cilvēku, tad šogad interesi izrādījuši vairāk nekā 1600 veselības aprūpes speciālistu, pārstāvot 70 dažādas profesijas. Viņš stāsta, ka jau atklāšanas nodarbībā bija jūtama dalībnieku degsme un entuziasms par gaidāmo.

Jāpiezīmē, ka programma "Cilvēcīgi par tehnoloģijām" norisinās jau otro gadu. Pērn programmas mērķauditorija bija skolotāji un radošo industriju pārstāvji. Kopumā programmās piedalījušies vairāk nekā 4500 dalībnieku no Latvijas un visas pasaules vecuma amplitūdā no 15 līdz 90 gadiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!