Eiropas Komisijas pētījumā Latvija starp līderiem e-pakalpojumu jomā

Eiropas Komisijas pētījumā Latvija starp līderiem e-pakalpojumu jomā

“eGovernment Benchmark” ir pētījums par elektroniskās pārvaldes attīstību. Tā ietvaros EK veica pētījumu par laika periodu no 2016. līdz 2017. gadam. Galvenie aspekti, kas tika analizēti un vērtēti, ir e-pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem un uzņēmējiem izplatītāko dzīves gadījumu veiksmīgai risināšanai. Piemēram, uzņēmējdarbības, darba, izglītības, pārcelšanās, ģimenes, ekonomikas, transporta, kā arī tieslietu jomā.

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvju sniegtās informācijas – pētījumā iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka kopumā Latvija novērtēta kā valsts ar augstu pakalpojumu digitalizācijas līmeni. Vidēji augsts līmenis iegūts rādītājā par interneta pārklājuma kvalitāti.

Latvijas piederību digitāli attīstīto pakalpojumu valstu pulciņam pierāda arī augstais rādītājs par publisko pakalpojumu pieejamību tiešsaistē un to ērtu lietošanu mobilajās ierīcēs.

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis uzsver, ka Latvijas augstie rezultāti šajā pētījumā sasniegti, galvenokārt pateicoties virknes ministriju un iestāžu centieniem nepārtraukti attīstīties, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas. E. Beļskis arī piebilst, ka Latvijas mērķis ir turpināt sekmēt efektīvu un tehnoloģiju progresam atbilstošu valsts pārvaldes digitalizāciju un nodrošināt vēl plašāku e-pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Pētījumā “eGovernment Benchmark” arī noskaidrots, ka -

vislielākais progress pakalpojumu digitalizācijā Latvijā ir vērojams valsts sektorā.

Tas galvenokārt saistāms ar elektronisko identifikācijas (eID) iespēju un aizvien plašāku digitālā formāta dokumentu izmantošanu.

Iegūtie rezultāti pierāda, ka pakalpojumu digitalizācijas jomā Latvijai tomēr vēl ir, kur tiekties, piemēram, iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošana, kas pētījumā kopumā novērtētas ar viduvēju atzīmi.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!