Ne visi vadītāji prot pārvaldīt savā uzņēmumā esošās tehnoloģijas

Ne visi vadītāji prot pārvaldīt savā uzņēmumā esošās tehnoloģijas

Ņemot vērā pētījumā Vadītāja digitālais portrets iegūtos rezultātus par vadītāju prasmēm, zināšanām un ieradumiem, tika secināts, ka vidējais vadītāju digitalizācijas līmenis ir vien 64%. Tāpat uzņēmumu vadītāju rindās nav manāma īpaša degsme un sajūsma, lietojot tehnoloģijas. Vien nedaudz vairāk kā puse jeb 54% vadītāju jūtas entuziasma pilni, lietojot gudros rīkus. Entuziasma trūkums likumsakarīgi noved arī pie zināšanu trūkuma. Aptaujas dati parāda -

vidējais vadītāju zināšanu līmenis digitālo risinājumu jomā sniedzas vien 51% robežās.

Daudz pozitīvāks skats paveras uz rezultātiem, kas saistīti ar digitālo vidi un drošību uzņēmumā. Šie divi aspekti pētījumā novērtēti visaugstāk, sasniedzot 73% atzīmi. Arī uzņēmumos esošo digitālo risinājumu klāsts ieguvis līdzīgu novērtējumu – 70% .

Ņemot vērā pētījumā iegūtos datus sadalījumā pa nozarēm, var secināt, ka visstraujāko progresu gan tehnoloģiju ieviešanā, gan vadītāju digitālo prasmju uzlabošanā piedzīvojusi mežsaimniecības un kokrūpniecības nozare. Šajā nozarē vadītāju zināšanas un tehnoloģiju lietojums uzņēmumos novērtēts ar 82%. Otro vietu ar 70% ieņem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare, bet trešajā vietā ar 69% ierindojās mediji, sabiedriskās attiecības, reklāma un poligrāfija.

Pēc pētījumā Vadītāja digitālais portrets iegūtajiem rezultātiem var izdarīt divus būtiskus secinājumus, ko uzsver arī grāmatvedības un uzņēmumu vadības sistēmas Tildes Jumis biznesa attīstības vadītājs Viesturs Slaidiņš:

  1. Digitālo risinājumu lietošana uzņēmumos ir ļoti cieši saistīta ar vadītāju prasmēm, entuziasmu un vēlmi pašam lietot tehnoloģijas.
  2. Digitalizācijas līmeni uzņēmumā būtiski ietekmē arī norises konkrētajā nozarē. Piemēram, ja viens uzņēmums sācis uzlabot produktivitāti ar digitāliem rīkiem, arī pārējās kompānijas nevēlēsies atpalikt.

Jāpiebilst, ka pētījums tapis ar Tildes Jumis atbalstu. Aptaujā kopumā piedalījās 1725 respondenti.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!