Reāllaika datu analīze viedākai valstij un pilsētai

Reāllaika datu analīze viedākai valstij un pilsētai

Pēc Satiksmes ministrijas sniegtās informācijas - pētījumu platformas mērķis ir veikt datu analīzi reāllaika režīmā, kas būtu kā labs palīgs datos pamatotu lēmumu pieņemšanā un attīstības izstrādē kā nacionālajā, tā pašvaldību līmenī. Pētījuma platforma galenokārt sastāv no pastāvīgi atjaunojama Latvijas reģionu uzņēmējdarbības indeksa, kas balstīts mobilo tālruņu zvanu, SMS datu ierakstos un citos ekonomiski nozīmīgos datos. Kā dažas no jomām, kur pētījumu platformu cer veiksmīgi pielietot, ir autoceļu tīklu optimizācija un infrastruktūra attīstība.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis ir gandarīts par projekta tapšanu un uzsvēra zinātnes un valsts pārvaldes sadarbību valstiski svarīgi problēmu risināšanā, šīs pētījuma platformas ietvaros – infrastruktūras un mobilitātes attīstības veicināšanā.

LMT prezidents Juris Binde akcentē pētījumu platformas sniegtās iespējas un integrāciju vairākās kā valstiska, tā pašvaldību līmeņa nozarēs –

modelis izmantojams ekonomisko aktivitāšu mērīšanā, sabiedrības pārvaldē, biznesā, arī pilsētvides, transporta un pakalpojumu attīstībā.

Viens no pētījumu platformas autoriem - Gundars Bērziņš  - uzsver platformas priekšrocības – izmantojot izstrādātos datu apstrādes modeļus un veicot mašīnu apmācību, ir iespējams automatizēt ekonomisko prognožu noteikšanu, tādējādi, ietaupot laiku un cilvēkresursus, kas nav iespējams, izmantojot klasiskās statistikas metodes.

Pētījumu platformas projekts tika prezentēts šī gada 15. martā Satiksmes ministrijas vadībai, valsts pārvaldes, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un autoceļu jomas ekspertiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!