RTU un RSU zinātnieki izstrādās modelēšanas rīku Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai

RTU un RSU zinātnieki izstrādās modelēšanas rīku Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai

Jautājums par klimata pārmaiņām un to, kā sasniegt klimatneitralitāti, kļūst arvien aktuālāks gan indivīda, gan uzņēmuma un valsts līmenī. Arī Latvijā tēma par klimata pārmaiņām top aktuālāka, ko pierāda Latvijas lielāko augstskolu iniciatīva izstrādāt risinājumu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.

Ziņots, ka vērienīgā zinātniskā projektā Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas kolēģiem veidos modelēšanas rīku – vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu, kas politikas veidotājiem palīdzēs pieņemt datos balstītus lēmumus par efektīvākajām klimata politikām un sekmēs Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu.

Projekta “Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā” ietvaros zinātnieki izstrādās integrētu lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu, kas aptvers tautsaimniecību kopumā.

Galvenā uzmanība tiks pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs, piemēram, enerģētikā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un atkritumu apsaimniekošanā, nosakot mijiedarbības. Izmantojot sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, tiks vērtēti dažādu klimata politikas pasākumu ekonomiskie, sociālie, tehnoloģiskie, vides un klimata aspekti. Tiks izstrādāta arī interaktīva platforma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu simulēšanai, analizējot izmaksu ziņā optimālus risinājumus.

Zinātnieki šobrīd veic aktīvu priekšizpēti – analizē esošo klimata politiku, vērtē instrumentus, SEG emisiju aprēķinu modeli, apzina citu valstu pieredzi, tostarp citur jau eksistējošus rīkus. Uzmanība tiek vērsta arī klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās instrumentiem, kā arī inovatīvu klimata tehnoloģiju apzināšanai un novērtēšanai visās tautsaimniecības nozarēs.

Jāpiezīmē, ka šis projekts tiks īstenots līdz 2026. gada februārim un tā kopējais budžets ir 1,16 miljoni eiro.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!