Saņemot valsts atbalstu, startapi nākamo divu gadu laikā pretī sola konkrētu izmērāmu ieguldījumu ekonomikā

Saņemot valsts atbalstu, startapi nākamo divu gadu laikā pretī sola konkrētu izmērāmu ieguldījumu ekonomikā

Pērn Latvijas jaunuzņēmumi ir spējuši piesaistīt investīcijas 93 miljonu eiro apmērā un nodrošināt vairāk nekā 3200 darba vietu. 2023. gadā no valsts budžeta sešas startapu ekosistēmas organizācijas ir saņēmušas atbalstu 200 000 eiro apmērā. Šie līdzekļi novirzīti, lai popularizētu jaunuzņēmumus gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām un sekmētu startapu vides turpmāko attīstību Latvijā. Ekonomikas ministrija (EM) 2024. gadā iecerējusi dubultot valsts budžeta atbalstu līdz 400 000 eiro. Jaunuzņēmumu ekosistēma pretī sola konkrētus izmērāmus rezultātus, kas veicinās kopējo ekonomikas attīstību.

Šobrīd valsts atbalsts kopīgu aktivitāšu īstenošanai nonāk pie sešām startapu ekosistēmas organizācijām: Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas Startin.LV, lielākā tehnoloģiju un jaunuzņēmumu pasākuma organizatoriem TechChill, Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla, Latvijas Riska kapitāla asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes un jaunuzņēmumu atbalsta organizācijas TechHub Riga

Latvijas Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģija 2022. – 2025. gadam paredz, ka kopējam investīciju apjomam startapos līdz 2025. gada beigām ir jāpieaug par 300 miljoniem eiro.

Savukārt nodarbināto skaitam jaunuzņēmumos jāpalielinās par 1500 darbiniekiem. Kopējās tendences liecina, ka šos rādītājus ir iespējams sasniegt. 

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka jaunuzņēmumi ieņem nozīmīgu lomu arī kopējā inovāciju ekosistēmā gan ienesot jaunas biznesa idejas vietējā tirgū, gan prasmīgi demonstrējot savas ambīcijas globālā mērogā. Tieši tādēļ valsts atbalsts ir būtisks priekšnosacījums tam, lai sekmētu ekonomisko izrāvienu, ražotu vairāk preces un pakalpojumus eksportam, kā arī piesaistītu augsta līmeņa profesionāļus no visas pasaules, vienlaikus paaugstinot Latvijas iedzīvotāju profesionālas prasmes, konkurētspēju un ienākumu līmeni. 

Jāpiezīmē, ka jaunuzņēmumu atbalstam nākamā gada valsts budžetā paredzēts papildu finansējums 400 000 eiro apmērā. Arī 2025. un 2026. gada budžetā startapu atbalstam būs vajadzīgs līdzvērtīgs finansējums.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!