Starptautiskā zinātniskā projektā tiks izveidots digitālais dvīnis RTU studentu pilsētiņas energosistēmai

Starptautiskā zinātniskā projektā tiks izveidots digitālais dvīnis RTU studentu pilsētiņas energosistēmai

Ar mērķi sekmēt viedu, klimatneitrālu un energoneatkarīgu pilsētu veidošanos Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” projektā “ExPEDite” tiks izstrādāts digitālais dvīnis enerģijas plūsmu reāllaika monitorēšanai un pārvaldībai. Vērienīgā projekta vadošā partnere ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kuras studentu pilsētiņa kalpos par pilotteritoriju digitālā dvīņa izveidei un ieviešanai. 

Ar šī projekta palīdzību tiks nodrošinātas praktiskas vadlīnijas, atkārtoti lietojami modeļi, algoritmi un mācību materiāli, kas palīdzēs citām pilsētām izveidot šādas tehnoloģijas arī savās teritorijās, tā veicinot plašu ilgtspējīgas enerģijas prakses ieviešanu.

Apvienojot kompetences, vairāki RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes un Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes institūti izstrādās digitālo dvīni vairāku Ķīpsalas studentu pilsētiņas ēku siltumapgādes, elektroapgādes un ventilācijas sistēmām. Savukārt Rīgas valstspilsētas aģentūras izstrādās normatīvās prasības digitālajam dvīnim, lai pēc tā izveides to varētu ieviest arī citās Rīgas apkaimēs vai pašvaldībās.

Tehnoloģija iekļaus rīku kopumu enerģijas ražošanas un pieprasījuma modelēšanai, ēku veiktspējas optimizācijai, kā arī mobilitātes un transporta simulācijai.

Tas palīdzēs enerģētikas un pilsētplānotājiem pieņemt datos balstītus lēmumus. Savukārt, izmantojot spēļu un koprades pieejas, tiks veicināta sabiedrības informētība un iesaiste energoefektivitātes jautājumu risināšanā. 

Izstrādājot digitālo dvīni, RTU studentu pilsētiņas ēkas taps viedākas, energoefektīvākas un mazāk atkarīgas no gāzes un elektrības cenas svārstībām. Tas arī tuvinās RTU ambiciozajam plānam līdz 2030. gadam sasniegt klimatneitralitāti, radot ļoti maz vai nemaz oglekļa emisiju.

Jāpiezīmē, ka projektu īsteno 19 partneri no Latvijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles, Čehijas, Somijas, Spānijas, Lielbritānijas, Kipras un Beļģijas, viņu vidū ir gan izglītības un pētniecības organizācijas, gan uzņēmumi un valsts pārvaldes iestādes. No Latvijas projektā iesaistījies IT infrastruktūras uzņēmums DATI Group, Rīgas digitālā aģentūra un Rīgas enerģētikas aģentūra.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Izstāžu centrs Ķīpsala, Rīga
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!