Dati

Pasākumu organizatora SIA BiSMART personas datu apstrādes noteikumi

 1. Personas datu aptrādes pārzinis SIA BiSMART (turpmāk “Organizators”), reg.nr. 40203056850, tel. 23300113, e-pasts: , http://www.bismart.lv/
 2. Organizators veic personas datu apstrādi, lai: 
  - nodrošinātu kvalitatīvu pasākuma norisi; 
  - informētu par iespējamām izmaiņām saistībā ar konkrēto pasākumu; 
  - informētu pasākumu apmeklētājus par līdzīgiem pasākumiem.
 3. Organizators personas datu apstrādi veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, balstoties uz reģistrāciju, biļešu pirkuma līgumu, pasākumu apmeklēšanas noteikumiem un pasākumu apmeklētāju doto piekrišanu personas datu apstrādei.
 4. Gadījumā, ja Organizators iesaistīs personas datu aptrādē kādu trešo pusi, lai realizētu kādu personas datu apstrādes funkciju, Organizators nodrošinās, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzņemas pilnīgu atbildību par jebkādām negatīvām sekām šo personas datu apstrādē.
 5. Organizators veiks personas datu apstrādi, kamēr persona nelūgs personas datu dzēšanu vai apstrādes pārtraukšanu.
 6. Organizators nodrošina ikvienai personai, kuru datus tas apstrādā, tiesības pieprasīt piekļuvi tās personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 7. Ikvienai personai, kuras personas datu apstrādi veic Organizators, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).
 8. Pasākuma laikā notiek filmēšana un fotografēšana! Mērķis: pasākuma publicitātes nodrošināšana.

Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!